Bawang International Hotel

3 stars
View map of 181 Tangle Road, Guangzhou, 510410